Header mobiel Stichting Vrienden van de Pleinen

Vrienden (sponsors)

Fondsenwerving door middel van de vorming van een groep Vrienden van de Pleinen, die zal bestaan uit zakelijke relaties die de realisatie van de doelstelling financieel mogelijk willen maken. Daartoe zullen stelselmatig worden benaderd regionaal gevestigde bedrijven en organisaties, stichtingen voor goede doelen, culturele stichtingen en andere entiteiten die de doelstelling een warm hart toedragen.

Contact

Stichting Vrienden van de Pleinen
Zusterplein 20
3703 CB Zeist

info@vriendenvandepleinen.nl

Contact

Stichting Vrienden van de Pleinen
Zusterplein 20
3703 CB Zeist

info@vriendenvandepleinen.nl

Documenten

Beleidsplan 2019
Activiteitenverslag 2019

Navigatie

Over de stichting
Bestuur
Vrienden (sponsors)
Evenementen
Contact