Header mobiel Stichting Vrienden van de Pleinen

Recht op correctie

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stichting Vrienden van de Pleinen.

Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat Stichting Vrienden van de Pleinen al je gegevens moet verwijderen, mits dat niet strijdig is met de wettelijke verplichtingen van Stichting Vrienden van de Pleinen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vriendenvandepleinen.nl. Stichting Vrienden van de Pleinen zal zo snel mogelijk reageren op je verzoek.

Contact

Stichting Vrienden van de Pleinen
Zusterplein 20
3703 CB Zeist

info@vriendenvandepleinen.nl

Contact

Stichting Vrienden van de Pleinen
Zusterplein 20
3703 CB Zeist

info@vriendenvandepleinen.nl

Documenten

Beleidsplan 2019
Activiteitenverslag 2019

Navigatie

Over de stichting
Bestuur
Vrienden (sponsors)
Evenementen
Contact