Header mobiel Stichting Vrienden van de Pleinen

Over de stichting

Aanleiding voor oprichting

Het vergroten van de toegankelijkheid en de openheid van het Zusterplein, het Broederplein en het voorplein van Slot Zeist, teneinde de regionale inbedding, betrokkenheid en verbinding van de inwoners van de gemeente Zeist en omstreken te benadrukken en te vergroten.

Doel

Het ondersteunen en versterken van het culturele leven op deze pleinen die onderdeel uitmaken van de Historische Buitenplaats Slot Zeist. Daarbij onderhoudt de Stichting intensief contact met de Gemeente Zeist, de exploitant van Slot Zeist en de Evangelische Broedergemeente als eigenaar van de pleinen en de aldaar gevestigde panden.

Activiteiten

Fondsenwerving door middel van de vorming van een groep Vrienden van de Pleinen, die zal bestaan uit zakelijke relaties die de realisatie van de doelstelling financieel mogelijk willen maken. Daartoe zullen worden benaderd regionaal gevestigde bedrijven en organisaties, stichtingen voor goede doelen, culturele stichtingen en andere entiteiten die de doelstelling een warm hart toedragen.

Contact

Stichting Vrienden van de Pleinen
Zusterplein 20
3703 CB Zeist

info@vriendenvandepleinen.nl

Contact

Stichting Vrienden van de Pleinen
Zusterplein 20
3703 CB Zeist

info@vriendenvandepleinen.nl

Documenten

Beleidsplan 2019
Activiteitenverslag 2019

Navigatie

Over de stichting
Bestuur
Vrienden (sponsors)
Evenementen
Contact