Header mobiel Stichting Vrienden van de Pleinen

Bestuur

Het bestuur is per 1 januari 2019 als volgt samengesteld.

Herman Schippers

Herman Schippers

penningmeester
Rik Harmsen

Rik Harmsen

secretaris
Hans Plesman

Hans Plesmen

voorzitter
Jan Egas

Jan Egas

bestuurslid
Jannes Haveman

Jannes Haveman

bestuurslid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Contact

Stichting Vrienden van de Pleinen
Zusterplein 20
3703 CB Zeist

info@vriendenvandepleinen.nl

Contact

Stichting Vrienden van de Pleinen
Zusterplein 20
3703 CB Zeist

info@vriendenvandepleinen.nl

Documenten

Beleidsplan 2019
Activiteitenverslag 2019

Navigatie

Over de stichting
Bestuur
Vrienden (sponsors)
Evenementen
Contact