Stichting Vrienden van de Pleinen

Header mobiel Stichting Vrienden van de Pleinen

Stichting Vrienden van de Pleinen

De stichting stelt zich - conform haar statuten - ten doel om gelden te verwerven teneinde culturele evenementen mogelijk te maken op en rond de pleinen. Met de pleinen worden bedoeld het Broeder- en Zusterplein, deel uitmakend van de Historische Buitenplaats Slot Zeist en omgeving. Het voorplein van het Slot behoort ook tot de pleinen. Bij culturele evenementen valt te denken aan muziek evenementen, maar ook aan kunstmanifestaties, pop-up galeries, tentoonstellingen, lezingen en tijdelijke museale activiteiten in samenwerking met grote musea in de omtrek. Daardoor wordt al het moois van de Pleinen en het Slot meer toegankelijk voor de inwoners van Zeist en omstreken.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72920602 en beschikt over een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling), hetgeen voor de Vrienden (sponsors) fiscale voordelen biedt.

Vrienden (sponsors)

Het bedrijfsleven en andere organisaties in en rond Zeist kunnen Vrienden (sponsors) zijn, die in ruil voor hun donatie, als "Vriend" van de pleinen door het leven zullen gaan. Uiteraard ontvangen zij bepaalde faciliteiten zoals toegangsbewijzen en voorrang bij inschrijvingen op evenementen. Ook zullen diverse ruimtes op de pleinen, zoals de kleine en grote kerkzaal, maar ook andere locaties als bijvoorbeeld (gedeelten van) het Slot Zeist, hen onder gunstige voorwaarden ter beschikking staan voor eigen gebruik bij bijzondere gelegenheden.

Evenementen

De te organiseren evenementen zullen qua karakter en verschijningsvorm moeten passen bij de allure van de plek. De Stichting ziet ook daarop toe, doch zal niet degene zijn die deze culturele evenementen ook daadwerkelijk organiseert en realiseert. Dit ligt in handen van de aanvragers. De Stichting voert haar beleid uit in samenspraak met andere relevante entiteiten zoals de gemeente Zeist, de exploitant van Slot Zeist en uiteraard de Evangelische Broedergemeente als eigenaar van de Pleinen.

Contact

Stichting Vrienden van de Pleinen
Zusterplein 20
3703 CB Zeist

info@vriendenvandepleinen.nl

Contact

Stichting Vrienden van de Pleinen
Zusterplein 20
3703 CB Zeist

info@vriendenvandepleinen.nl

Documenten

Beleidsplan 2019
Activiteitenverslag 2019

Navigatie

Over de stichting
Bestuur
Vrienden (sponsors)
Evenementen
Contact